Bij een crematie wordt het lichaam van een overledene op zeer hoge temperatuur in een speciale oven verbrand. Dit duurt ongeveer 5 kwartier Dit gebeurt meestal direct na de afscheidsbijeenkomst.

Steeds meer crematoria bieden nabestaanden de mogelijkheid om de kist te begeleiden tot de oven. Lees hierover een artikel in het dagblad Trouw.

As

Na de crematie van een volwassene blijft er ongeveer 3 tot 4 kilo as over. De as, die wordt bewaard in een asbus, kan pas na een maand bij het crematorium worden afgehaald. De as mag niet eerder worden afgegeven volgens voorschriften in de Wet op de lijkbezorging. Het geeft nabestaanden de tijd om te besluiten wat ze met de as willen doen. Uitstrooien, bewaren in een urn? Er zijn veel mogelijkheden.

Asbestemmingen

Soms heeft de overledene zelf een idee heeft aangedragen voor bestemming van haar of zijn as. Het komt ook voor dat er nooit gesproken is over een asbestemming en dat de nabestaanden daar ook niet direct een idee over hebben. Soms zijn ze (nog) niet op de hoogte van alle mogelijkheden. Klik hier voor een overzicht van asbestemmingen. Er is overigens niets dat u verplicht om snel te beslissen. U kunt ervoor kiezen om de as te bewaren tot het moment dat u in staat bent een weloverwogen keuze te maken.

Keuze

De reden om voor crematie te kiezen is voor iedereen verschillend. Grafrechten en een grafmonument zijn duur en een graf vergt onderhoud. Veel mensen willen hun nabestaanden daar niet mee belasten. Daarnaast is een graf gebonden aan een bepaalde plaats. Een urn is nog mee te nemen in geval van een verhuizing. Een graf is gebonden aan de begraafplaats.

Op de dag van de crematie

De familie wordt ontvangen in de familiekamer. Genodigden en belangstellenden worden ontvangen in de ontvangstruimte.

Indien de nabestaanden dit willen, en indien dit vooraf is besproken met Martha, kan men voorafgaand aan de plechtigheid afscheid nemen van de overledene in de rouwkamer of in de aula.

Faciliteiten

Het crematorium wordt gehuurd voor een bepaalde tijdsduur,- een uur tot anderhalf uur. De tijdsduur verschilt per crematorium evenals de mogelijkheid om een verlenging te reserveren.

Gedurende die tijd mag gebruik gemaakt worden van alle faciliteiten van het crematorium, zoals:

  • Aula
  • Baar
  • Spreekstoel / katheder
  • Kaarsen en kandelaars,
  • Bloemenstandaards en bloementafeltjes
  • Beamer voor visuele presentaties
  • Muziekinstallatie
  • Koffieruimte

Catering is een aparte post en afhankelijk van aantal bezoekers en wensen.

Afscheidsceremonie

Aan het eind van de plechtigheid kan men kiezen om de kist te laten staan of in aanwezigheid van familie en nabestaanden te laten dalen. Wil men in alle rust afscheid nemen van de overledene dan is het aan te bevelen om samen met de directe familieleden als laatste de aula te verlaten. Daarna heeft men de keuze om de kist te begeleiden naar de oven of om naar de koffiekamer te gaan waar inmiddels koffie/thee is geserveerd aan familie, vrienden en kennissen.

Zie ook uitvaart & afscheidsdienst

 

Crematorium Rosmalen

46484-8 crematorium Rosmalen

Het crematorium ligt bij de gemeentelijke begraafplaats in Rosmalen is goed bereikbaar via de A59. Het kleinschalige crematorium is in 2014 grondig gerenoveerd en opnieuw ingericht. De inrichting is warm en huiselijk. De aula is sfeervol door de mooie lichtinval.

Capaciteit van de aula: 110 zitplaatsen en 140 staanplaatsen

Crematorium Maaslanden in Vlijmen

nieuwkuijk-maaslanden-crematorium-uitvaartcentrum-1656

Crematorium Maaslanden is gelegen in een parkachtig gebied in Nieuwkuijk. Er is een groot parkeerterrein. Voor minder valide gasten zijn rolstoelen beschikbaar. Het crematorium is ruim opgezet  en voorzien van een twee aula’s  die sfeervol zijn ingericht. De grote aula heeft een groot presentatiescherm.
Op het ruime, groene buitenterrein zijn verschillende mogelijkheden om dierbaren te herinneren. Zo is er een columbarium, een urnentuin, strooivelden en een gedachteniskapel.

Capaciteit van de kleine aula: 32 zitplaatsen en 10 staanplaatsen
Capaciteit van de grote aula: 120 zitplaatsen en 200 staanplaatsen

 

Crematorium Uden

uden-crematorium-uitvaartcentrum-2554         uden-crematorium-uitvaartcentrum-2533

Het ruim twintig jaar oude crematorium in Uden is in voorjaar 2015 compleet gerenoveerd en voorzien van een eigentijdse inrichting. Tevens is het crematorium uitgebreid met een uitvaartcentrum. Het crematorium heeft sfeervolle ruimtes om na afloop van de afscheidsdienst met familie en vrienden na te praten. Crematorium Uden is klein en intiem waardoor rust, persoonlijke zorg en aandacht voorop staan en is gelegen in een bosrijke omgeving.

Capaciteit van de aula: 100 zitplaatsen en 150 staanplaatsen

interieurfoto’s

Crematorium Rijtackers

rijtackers

Crematorium Rijtackers beschikt over twee aula’s de Lumenzaal voor kleine gezelschappen en de grote Luxzaal. Van beide aula’s kan standaard 60 minuten gebruik worden gemaakt. Indien gewenst zijn deze tijden vooraf te verlengen. Rijtackers heeft enkele rouwkamers waar de overledene voorafgaand aan de afscheidsdienst opgebaard kan worden. De rouwkamers bestaan uit een familiegedeelte en een afgeschermd gedeelte waar de overledene ligt opgebaard. Zo kunnen ook naasten die de overledene liever niet zien, deelnemen aan het rouwbezoek. Na het laatste rouwbezoek kunt u, eventueel samen met onze medewerkers, de kist sluiten.

Capaciteit van de Lumen zaal: 50 zitplaatsen en 10 staanplaatsen
Capaciteit van de Lux zaal: 190 zitplaatsen en 250 staanplaatsen

afbeeldingen

Praktische informatie crematorium

Afscheid nemen Persoonlijk afscheid nemen kan in de aula wanneer dit past in de tijd dat u de aula kunt gebruiken. Een aantal crematoria beschikt over een uitvaartcentrum. Afscheid nemen kan daar in de rouwkamer. Dit kan dan ook buiten de tijd van de afscheidsdienst.

Begeleiding naar de oven De familie mag erbij zijn als de kist in de oven gaat. Voor de veiligheid mogen maximaal tien familieleden bij de crematie zijn. Het crematorium bepaalt op welk moment de crematie precies plaatsvindt.

Crematie De crematie is altijd op dezelfde dag als de afscheidsdienst. Het crematorium bepaalt het tijdstip.

Huisdieren Alleen hulphonden zijn welkom. Andere dieren mogen niet op het terrein van het crematorium komen.

Kaarsen en wierook Het is toegestaan om kaarsen en wierook te ontsteken, mits dit vooraf is geregeld. Het gebruik van wierook is alleen toegestaan bij de laatste plechtigheid van de dag.

Koffiekamer Na afloop van de afscheidsdienst kunt u nog rustig napraten in de koffiekamer. De locaties hebben een gevarieerd aanbod aan eten en drinken. Onder meer cake, gebak, bonbons, belegde broodjes, soep, hartige hapjes een bittergarnituur. Er zijn kunnen alcoholische en non-alcoholische drankarrangementen worden besteld. Een brochure en prijslijst worden overlegd door Martha van Hedel.

Muziek Het crematorium heeft een database met muziek waaruit u kunt kiezen. Het is mogelijk om eigen muziek en beeld mee te nemen.  Het crematorium moet de muziek en beelden uiterlijk de dag voor de afscheidsdienst om 12.00 uur hebben. Indien de afscheidsdienst op een maandag is, dan dienen  de muziek- en/of beeldbestanden al op zaterdag om 12.00 uur aanwezig zijn. Aanleveren van muziek en beeld kan op een cd, dvd of een USB-stick. Het crematorium kan geen elpees of cassettebandjes afspelen. Een zelf gebrande cd kunnen we vaak wel afspelen. Een medewerker van het crematorium kan de cd vooraf testen indien de cd tijdig wordt aangeleverd. Het crematorium is niet verantwoordelijk voor een zelf gebrande cd. Ook niet wanneer het niet lukt om de cd tijdens de rouwdienst af te spelen.

Ontvangst Nabestaanden kunnen 45 minuten voorafgaand aan de afscheidsdienst terecht in het crematorium. Desgewenst kan gebruik worden gemaakt van een gezinskamer die plaats biedt aan maximaal vijftien personen. Een gezinskamer dient vooraf door Martha van Hedel gereserveerd te worden.

Openingstijden De meeste crematoria zijn open van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Opname van de afscheidsdienst.   Een beeld- en geluidsopname van de dienst wordt alleen gemaakt als de opdrachtgever vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven. Deze opname mag alleen gedeeld worden in besloten kring. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

Pacemaker of ander geïmplanteerd apparaat Voordat de overledene bij het crematorium aankomt dienen pacemakers en/of een ander geïmplanteerd apparaat verwijderd te zijn.

Regels / milieueisen Het crematorium moet zich houden aan eisen voor het milieu. Tijdens een crematie kunnen schadelijke stoffen vrijkomen. Daarom gelden bepaalde eisen. Bijvoorbeeld voor de kist en voor de bekleding van de kist. Martha van Hedel en Dyonne Mutsaers beschikken over een overzicht van uitvaartkisten die geschikt zijn voor crematie van de Landelijke Vereniging voor Crematoria (LVC) en de eisen die gesteld worden aan de afmetingen en het gewicht.

Sieraden De kist wordt niet open gemaakt voorafgaand aan de crematie. Er worden geen sieraden of brillen verwijderd. Na de crematie en de verwerking wordt de waarde van edelmetalen door het crematorium aan diverse goede doelen geschonken.

Tijdsduur afscheidsdienst Voor ieder crematorium gelden vaste aanvangs- en eindtijden. Heeft men meer tijd nodig? Dan kan dat geregeld worden op basis van beschikbaarheid. Er zijn wel kosten verbonden aan het langer gebruiken van de aula. Dit geldt ook wanneer u de aula langer gebruikt wordt omdat de uitvaartdienst uitloopt.

Wierook en kaarsen Het is toegestaan om kaarsen en wierook te ontsteken, mits dit vooraf is geregeld door Martha van Hedel en Dyonne Mutsaers met het crematorium.  Het gebruik van wierook is alleen toegestaan bij de laatste plechtigheid van de dag.

Zonder kist De overledene mag worden gecremeerd zonder kist. In dat geval wordt gebruik gemaakt van een opbaarplank waarop de overledene ligt. De opbaarplank moet een rand hebben die minimaal tien centimeter hoog is. Lichaamsdelen mogen niet zichtbaar zijn. Het lichaam moet bijvoorbeeld gewikkeld zijn in een doek of lijkwade.