Latere Zorg

Nog weken na de uitvaart zijn er allerlei zaken die geregeld moeten worden. Van persoonlijke dingen tot belastingzaken.

– Dankbetuiging
– As bestemming
– Grafstenen en monumenten
– Allerzielen
————————————
– Digitale erfenis
– Nalatenschap
– Checklist
– Fiscus

Dankbetuiging

Drie tot zes weken na het overlijden kunnen de nabestaanden dankbetuigingen versturen. Het is belang dat de tekst zorgvuldig wordt opgesteld en dat alle mensen die belangstellingen hebben getoond en hun medeleven hebben betuigd een dankbetuiging ontvangen.

De vele brieven, kaarten, bloemen en warme woorden bij het afscheid van ………..
hebben ons diep ontroerd en waren voor ons allen een grote steun.

Zie Iris teksten voor een aantal voorbeeldteksten.

Tegenwoordig gebeurt het ook vaak dat de nabestaanden hun dankbetuigen door middel van het gedachteniskaartje of bidprentje dat wordt uitgereikt aan na de afscheidsceremonie.

 Asbestemming

Na een crematie  wordt de as bewaard in een asbus. Deze kan pas na een maand bij het crematorium worden afgehaald. De as mag niet eerder worden afgegeven volgens voorschriften in de Wet op de lijkbezorging. Nabestaanden kunnen in deze tijd besluiten wat ze met de as willen doen. Uitstrooien, bewaren in een urn? Er zijn veel mogelijkheden. Klik hier

Grafstenen en monumenten

Vaak gaat er na een begrafenis enige tijd overheen voor een grafsteen of grafmonument wordt geplaatst. Gedurende die tijd kan een tijdelijk gedenkteken worden geplaatst zodat het graf herkenbaar is op de begraafplaats.

Zie voor permanente grafstenen en grafmonumenten Iris – begrafenis

Allerzielen

Allerzielen is het feest van alle zielen. De dag waarop alle zielen van gestorvenen worden herdacht. Het feest wordt sinds de 12e eeuw op 2 november gevierd. De traditie om op 2 november naar het kerkhof te gaan en de doden te eren wordt tot op de dag van vandaag voortgezet.


 

Social Media Testament

Veel gebruikers van sociale media en eigenaren van foto’s, films en documenten zijn zich nauwelijks bewust van hun sterfelijkheid. En vooral niet van wat er daarna met hun persoonlijke bezittingen gebeurt. (bron: www.nu.nl. Klik hier voor het complete artikel)

Raadpleeg de notaris op Wat-gebeurt-er-met-je-digitale-erfenis-als-je-dood-bent

De meeste mensen denken er niet over na wat er moet gebeuren met hun social media profielen als ze er zelf niet meer zijn. Ze laten het over aan de nabestaanden om de online accounts op bijvoorbeeld Facebook, Twitter en LinkedIn af te sluiten. Om van nabestaanden geen wachtwoordzoekers te maken heeft Nuvema Uitvaartverzekering het Social Media Testament ontwikkeld. Door het Social Media Testament bij de financiële papieren te bewaren beschikken de nabestaanden over de juiste informatie om de online profielen af te sluiten. Het Social Media Testament is een gratis service zonder verdere verplichtingen.

Sociaal Media Testament

Online accounts verwijderen van het internet

In onderstaande websites wordt beschreven wat men kan doen om ongewenste informatie van het internet te verwijderen.

 

Nalatenschap

Iedereen heeft een nalatenschap, dit zijn alle bezittingen en/of schulden die men na het overlijden achterlaat. De nalatenschap wordt verdeeld onder de erfgenamen. In een testament kunt u aangeven wie uw erfgenamen zijn en welk deel zij krijgen. Heeft u geen testament, dan bepaalt de wet dit.

Download hier de brochure Hoe regel ik mijn nalatenschap

Of raadpleeg www.notaris.nl

Checklist

Bank

Ook met de bank waarvan de overledene klant was moet het nodige geregeld worden. Daarnaast dienen ook creditcardmaatschappijen, verzekeraars, beleggingsinstellingen en pensioenfondsen in kennis te worden gesteld van het overlijden.

Notaris

Om een bankrekening op naam van de overledene te laten deblokkeren of een kluis te openen, is een verklaring van erfrecht nodig. Als de overledene een executeur had benoemd in zijn testament, mag deze over de bankrekening beschikken. Ook daarvoor is een notarisakte nodig.

Op de website http://www.notaris.nl/zo-wikkelt-u-een-nalatenschap-af treft u informatie aan over de afwikkeling van een nalatenschap en alle stappen die genomen moeten worden om de zaken goed te regelen.

 Instanties informeren

Alle bedrijven en instanties waar de overledene een relatie mee had, moeten bericht krijgen van het overlijden. Het is aan te raden om dit binnen enkele dagen in orde te maken.

Men kan een overlijdenskaart sturen met daarbij een korte mededeling met vermelding van het polis- of administratienummer en het burgerservicenummer (BSN) en een kopie van het uittreksel uit het overlijdensregister.

De werkgever of uitkeringsinstantie van de overledene. Nabestaanden hebben recht op een overlijdensuitkering en het nog niet uitgekeerde vakantiegeld.

Sociale Verzekeringsbank (SVB) en/of pensioenfonds. Een nabestaande heeft eventueel recht op nabestaandenpensioen via de SVB en/of via het pensioenfonds van de overleden echtgeno(o)t(e). De SVB ontvangt automatisch bericht van de gemeente

Overige instanties:

 • Verzekeringen
 • Woningcorporatie of hypotheekverstrekker.
 • Het kadaster (indien de overledene eigenaar was van een eigen huis).
 • Energiebedrijf (indien de overledene alleenwonend was).
  Telefoon- en internetprovider (indien de overledene alleenwonend was).
  Kabelbedrijf (indien de overledene alleenwonend was).
 • Uitgevers voor eventuele opzegging van abonnement op krant of tijdschrift.*
 • Verenigingen waarvan de overledene lid was. *
 • Sportschool, bibliotheek, NS en andere organisaties waarvan de overledene abonnementhouder was. *
 • Onderwijsinstelling, beroepsvereniging, vakbond.
  Goede doelen waaraan de overledene (via automatische incasso) doneerde *
 • Huisarts en/of behandelend specialist, tandarts, opticien, pedicure en andere directe zorg- en dienstverleners.

*Meestal kan een vooruitbetaald abonnementsgeld worden teruggevorderd.

Aangifte doen bij de fiscus

Als iemand is overleden, kan dit gevolgen hebben voor belastingen en toeslagen. U kunt met verschillende belastingregels te maken krijgen. Controleer wat het overlijden voor uw persoonlijke situatie betekent en wat u moet doen.

Raadpleeg de website van de belastingdienst of win advies in bij een belastingadviseur.